Odnosi z javnostmi

Zgradite trdne odnose  s svojimi ciljnimi javnostmi – bodisi notranjimi bodisi zunanjimi. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in številnih uspešno izvedenih projektov bomo poskrbeli,  da bo vaše sporočilo doseglo  pravo ciljno javnost ob pravem času – tako v resničnem kot v digitalnem svetu. Dvignili bomo vašo  prepoznavnost in ugled.

Odnosi z mediji – Odnosi z javnostmi – Krizno komuniciranjeInterno komuniciranje – Družabna omrežja – Analize in strategije – Komunikacijsko svetovanje – Vsebinski marketing – Organizacija dogodkov

Dodatne informacije

Špela Bovha
spela.bovha@mamarketing.si
031 703 580